Formulář

Čas odjezdu, způsob dopravy, navštívená místa, .../Time of departure, means of transportation, visited places, ...

POTVRZENÍ SOUHLASU / CONFIRMATION OF APPROVAL

Tento email dostávají všichni adresáti, jejichž emailová adresa je uvedena v textu mailu, a travelling@rye2240.org . Při odpovědi používejte prosím funkci „Odpovědět všem“, tak, aby všichni adresáti obdrželi vaši odpověď a aby zůstal zachován předmět (název) emailu a jeho text, tedy to, na co odpovídáte. V odpovědi napište, že „souhlasíte/nesouhlasíte“. Pokud souhlasíte, tak současně stvrzujete, že údaje uvedené studentem jsou správné a pravdivé. / This e-mail is delivered to those, whose e-mail addresses are in the text of the e-mail, and travelling@rye2240.org. When answering, please, use the „Reply All“ function so that all the recipients of this e-mail receive your answer and also to keep the subject of the e-mail and to include the text of the e-mail you are replying to. In you reply, include the information whether you “agree/disagree”. If you agree, at the same time you approve that all the information provided by the student is correct and accurate.
=

Pin It on Pinterest

Share This