12.1.-.14.1.2018 usporiadal Dištriktný výbor Výmeny mládeže zimný meeting pre slovenských inboundov v Poprade. Po príchode do hotela sme sa ubytovali a išli sme na večeru. Večer bol venovaný testovaniu – test pozostával z písomnej časti, počúvania s porozumením a ústnej časti.

V sobotu nasledoval hlavný bod programu, kedže nám veľmi nevyšlo počasie, tak sa nám zmenili plány. Išli sme iba na prechádzku okolo Štrbského plesa, ktorú si študenti veľmi užili, pretože bolo veľa snehu. Po obede v Spišskej Sobote, sme mali prehliadku spolu s výkladom o histórii tejto krásnej časti Popradu.  Od obeda až do večera sme čas strávili v Aquacity Poprad, ktorý študentov poriadne unavil.

Druhý večer bol sústredený na Talent Show. Rozdelii sme sa do skupín podľa krajín a začali sme so študentami vymýšľať predstavenia ktoré predvedú na dištrikčnej konferencii v máji. Takisto sme so študentmi začali cvičiť slovenskú pesničku ktorú si vybrali – Hej Sokoly (Kandráčovci), ktorá je tiež súčasťou programu na konferencii. Po nacvičovaní boli študenti takí vyčerpaní že nás sami prosili o to aby konečne mohli ísť do postele. Bolo na nich vidno, že si meeting naozaj užili.

Text: Petra Kolembusová, Rotex

Foto: Karolína Kollárová, Rotex

Related Posts

 

Pin It on Pinterest

Share This