Mrazivé počasí, sport a zábava. To bylo hlavní náplní lednového meetingu pro české inboundy, který se stejně jako každý rok konal v Třebíči. Akci uspořádal Distriktní výbor Výměny mládeže za pomoci Rotexu a Rotary klubu Třebíč ve dnech 20. – 22. ledna 2017 a zúčastnilo se jí 42 studentů.

Páteční odpoledne bylo ve znamení příjezdů a ubytování. Následovala společná večeře a po ní jazykový test. Nervozita studentů byla viditelná a napětí v sále se dalo krájet. Poctivá příprava a studium však bylo znát, protože úroveň češtiny inboundů se v porovnání s předchozím meetingem zlepšila. Ti nejlepší ze studentů byli vyhlášeni před všemi účastníky meetingu a oceněni sladkou odměnou.

Sobotní den byl zahájen prohlídkou Židovského města. Mnohé studenty tato část města velmi zaujala a historická zákoutí posloužila jako výborné pozadí pro mnohé fotografie s vlajkami různých zemí světa. Poté se všichni přesunuli na náměstí, kde se letos poprvé konala city rally. Inboundi dostali papír s otázkami a úkoly a museli zjišťovat odpovědi, které se nacházely v okolí celého městského centra. Poznali tak krásy Třebíče interaktivním způsobem. Po společném obědě následovala organizovaná prohlídka Baziliky sv. Prokopa. V prostoru za bazilikou si studenti pořídili další fotografie, tentokrát s výhledem na město. Dále následoval společný badmintonový turnaj. Inboundi utvořili dvojice a postupným výběrem z jednotlivých zápasů vzešel vítězný pár turnaje. Ten byl opět oceněn sladkou odměnou.

Sobotní večer byl netradiční, protože po večeři všech přišla na řadu talent show. Studenti si připravili jednotlivá či skupinová vystoupení, která v průběhu večera předvedli. Jednalo se o nácvik na letošní distriktní konferenci, kde vystoupí všichni inboundi a ti nejlepší z nich dostanou příležitost předvést své individuální talenty.

Nedělní snídaní byl meeting oficiálně ukončen a studenti se postupně loučili a odjížděli zpět do svých hostitelských domovů. Víkend v Třebíči proběhl bez komplikací a všichni zúčastnění si ho naplno užili.

Text: Kathrin Decknerová, Rotex

Foto: Josef Maleček, Rotex

Related Posts

 

Pin It on Pinterest

Share This