Mezinárodní teambuilding, objevování krás České přírody a spousta zábavy. To vše je možné, když se sejde 48 outboundů a 49 inboundů na jednom místě. Ve dnech 8. – 11. června 2017 se v Křižanově u Velkého Meziříčí uskutečnil Orientation meeting III, který uspořádal Distriktní výbor Výměny mládeže a Rotex. Sešli se jak nynější výměnní studenti ze všech konců světa, tak i studenti z České republiky, které výměna teprve čeká.

V průběhu čtvrtečního odpoledne na místo dorazili všichni inboundi a po společné večeři byl meeting oficiálně zahájen. Večerní program byl přípravou na sobotní teambuilding, a proto byli studenti rozděleni do skupin podle národností. Dostali a úkol připravit týmová trička pomocí sprejů na textil a předem připravených šablon. Aktivita sklidila obrovský úspěch, proto se sprejovalo až do pozdních večerních hodin.

Následující den vyrazili studenti na celodenní výlet do Punkevní jeskyně a u propasti Macocha a nedaleký hrad Pernštejn. Po návratu do campu v Křižanově se k nim připojili i přijíždějící outboundi. Všichni se navzájem seznámili díky prezentacím, které si o sobě všichni budoucí výměnní studenti nachystali.

V sobotu ráno začal dlouho očekávaný teambuilding. Ke stávajícím týmům se přidali outboundi podle zemí, do kterých vycestují, a dostali připravená trička. Celkem vzniklo 11 skupin a stejný počet stanovišť. Ta byla rozmístěna v okolí Křižanova a každé z nich skrývalo úkol cílený na spolupráci všech členů týmu. Nechyběla ani do detailu připravená escape game, která dala studentům zabrat nejvíce. Když se po celém dni v přírodě všichni vrátili vyčerpaní zpět do tábora, přišla na řadu večeře.

Následovalo krátké představení zahraničních studentů, při kterém společně předvedli českou a anglickou píseň spolu s několika individuálními výkony. Outboundi tak měli možnost zjistit, jak dobrý kolektiv mohou lidé za jediný rok vytvořit a kolik se v něm skrývá talentů. Dále pak následovalo vyhlášení teambuildingu. Nejlepší týmy byli společně s držiteli nejkrásnějších týmových triček oceněni sladkou odměnou. Poté se konalo krátké školení outboundů, během kterého inboundi za pomoci Rotexu nachystali táborák. Celý den pak zakončilo opékání špekáčků, zpěv a hudba.

Meeting skončil nedělní snídaní, studenti si navzájem popřáli mnoho štěstí v následujících letech a domů odjížděli plní zážitků a nově navázaných přátelství. Prodloužený víkend v Křižanově proběhl bez komplikací a všichni zúčastnění se už těší na další akci pořádanou Rotary.

 

Related Posts

 

Pin It on Pinterest

Share This